Friday, 2019-04-19, 7:51 PM
Main
Registration
Login
persianrap
Welcome Guest | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: shayan, Moret, 3pehr  
Forum » Test section » persian rap » شعر یا چیز و شعر ؟
شعر یا چیز و شعر ؟
3pehrDate: Saturday, 2009-02-14, 9:26 PM | Message # 1
3pehr
Group: Administrators
Messages: 16
Reputation: 0
Status: Offline
- آقايون، خانوما! يكي تون به من سريع بگه كه، اين خانومه كه با ما [...]، يه كمي از ما دوره، موهاش طلايي و صاف و بوره، من عاشقشم و قبوله؟

آقايون، خانوما! يكي تون به من سريع بگه كه: جوان مربوطه كه كمي تا قسمتي احساس شاعر بودن هم به وي دست داده است، به دليل آنكه هر لحظه احتمال مي داده كه از طرف چند مأمور از نوع وظيفه شناس مورد اين پرسش قرار بگيرد كه شما با اين خانوم چه نسبتي داريد از آقايان و خانم هايي كه هويتشان براي ما آشكار نيست خواسته است « سريع» به سؤالش پاسخ بدهد.

اين خانومه كه با ما [...‍]، يه كمي از ما دوره: در ادامه وي احتمالاً تحت تأثير قرص هاي روانگردان به داشتن روابط غير اخلاقي با خانوم مربوطه اعتراف مي كند، اما بعد از اين اعتراف و وقتي حالش كمي جا مي آيد به نقص جمله قبلي خود پرداخته و مي گويد «يه كمي از ما دوره»، در ادامه شعر نيز مشاهده مي كنيم او با ضد و نقيض گويي هاي بسيار سعي در گمراه كردن مخاطب دارد.

موهاش طلايي و صاف و بوره: با توجه به اينكه اين خانوم يه كمي از شاعر مربوطه دور بوده است، اما شاعر مربوطه اطلاعات بسيار محرمانه اي از قسمتهاي فوقاني خانوم مربوطه دارد، آگاهان هيچ اظهار نظري نكردند كه اگر همين يه كم دوري هم در ميان نبود، شاعر مربوطه براي دادن نشاني چه مشخصاتي مي داد!

من عاشقشم و قبوله؟: انگار جوان عاشق پيشه ما فراموش كرده است كه براي گرفتن پاسخ مثبت بايد پدر،مادر، عمو، عمه، زن عمو، شوهرعمه، بابابزرگ، باباي بابابزرگ، مادربزرگ و ... پاسخ مثبت بدهند تا پروژه به مرحله نهايي كه همانا رسيدن به جمله معروف :«هر چي دخترم بگه» و يا «خود دخترم بايد تصميم بگيره» برسد، و اصولاً نظر افراد ديگر پشيزي نمي ارزد.

- هموني كه خيلي نايسه، عمراً سر كوچه وايسته، حالا راه ميره آسه آسه، بگو ببينم قبوله؟!

هموني كه خيلي نايسه، عمراً سر كوچه وايسته: از اين بيت شعر معلوم مي شود خانوم مربوطه كه شاعر قصد ازدواج با وي را دارد، از آن دست مرفهان بي درد است كه هيچ زماني سر كوچه براي اتوبوس شركت واحد منتظر نشده و علاف نمي گردد، طبق تحقيقات به عمل آمده، وي براي مسافرتهاي درون شهري هميشه تاكسي تلفني مي گيرد.
البته با توجه به مقدار درجه آي كيويي كه از شاعر مربوطه دستگيرمان شده است و با توجه به معيارهاي غلط انتخاب همسر در جوانان امروزي، يحتمل منظور از نايس بودن دختر مربوطه همان جراحي بيني و انجام عملياتهاي مختلف جراحي زيبايي بوده است (كه اين نيز گواهي است به مرفه بي درد بودن عروس خانم آينده!) و نه زيبايي هاي درون!

حالا راه ميره آسه آسه : راه رفتن آسه آسه ايشان نيز تأييد كننده جمله فوق بوده، كسي كه از اتوبوس شركت واحد استفاده نكند، هيچ وقت سر كوچه ها زمانش به هدر نمي رود و براي رفتن به سر كار، قرار و...، ديرش نمي شود و مجبور نيست به مانند ما زير خط فقرنشينان هي بدود.

بگو ببينم قبوله؟!: شاعر از دوباره اشتباه قبلي خود را تكرار مي كند و از افرادي كه حق رأي و حتي حق اظهار نظر در مورد ايجاد و يا قطع روابط مربوطه ندارند، پرسشي مي كند كه طرحش در فضاي زماني و مكاني فوق هيچ تأثير مثبت و منفي اي نداشته است!

- واي خاك عالم ديدي، چشاشو ديدي و پسنديدي، ديدي به تو گفتم كه چقدر رنگ چشاش توپه! خوشگل و با تريپه، ... ، ادكلنش جوبه.

ابيات فوق از زبان خواهر عروس جاري شده است، او، دختر مذكور را براي برادرش انتخاب كرده است، و الكي سعي در تعريف و تمجيد از خصوصيات ظاهري و غيرظاهري دختر مربوطه دارد تا به طريقي سر برادرش را گول ماليده و دختر مربوطه را به او قالب كند؛ زيرا بر اساس برخي از شنيده هاي تأييد و ايضاً تكذيب نشده، پدر و مادرش به او گفته اند تا داداشش داماد نشود، او را عروس نمي كنند!
البته از همين اوايل دخالتهاي بي مورد خواهر داماد و تجسسهايش و نقض حريم خصوصي عروس به شدت نمايان است، به طريقي كه خواهر داماد حتي مارك ادكلن عروس را هم مي داند. آگاهان پيش بيني كردند، روابط خواهر داماد و عروس روز به روز پر تنش تر و ديوار بي اعتمادي بين آنها روز به روز بلندتر خواهد شد.

- اي واي كه چشاش مانكن و كشتش، قربونش برم كه فقط با خودم ميگذره خوش بش! ناخونهاي مصنوعي اش هم اصله، بدجور به دل ما وصله! قيافه خوب زيباش ناش، حالا بدو بكن نيناش ناش!

اي واي كه چشاش مانكن و كشتش: طبق برخي تحقيقات، مانكن نام خواستگار قبلي خانوم مربوطه بوده است كه وي با استفاده از سلاحهاي كشتار فردي توانسته خواستگار خويش را از پاي در بياورد.

قربونش برم كه فقط با خودم مي گذره خوش بش: از اين بيت در مي يابيم آقاي داماد دست فرمون توپي دارد و هنگامي كه با دختر مربوطه بوده است، اقدام به كشيدن لايي و انجام حركات مارپيچ با ماشين مي كرده است، همه اينها را از اينجا فهميديم كه اين دو نفر وقتي با هم بوده اند، بهشان خوش گذشته است، به نظر شما با توجه به قيمت بليت سينما، بالا بودن خرج كافي شاپ و پيتزا و 5، غير از ماشين سواري، دو جوان دم بخت چه تفريح ديگري مي توانسته اند انجام دهند كه بهشان خوش هم گذشته باشد؟!

ناخونهاي مصنوعي اش هم اصله، بدجور به دل ما وصله: آثار سوء مصرف قرصهاي روانگردان بار ديگر اينجا نمود پيدا مي كند، به طوري كه او با علم به اينكه ناخنهاي نامزدش مصنوعي است، آنها را اصل مي پندارد. در ادامه هم براي نامزد مربوطه پرتقال پوست گرفته و از همين حرفهايي كه از شش ماهه اول نامزدها خيلي به هم مي گويند، مي گويد.

قيافه خوب زيباش ناش، حالا بدو بكن نيناش ناش!: بالاخره تمام مشكلات مربوطه حل شده است و پدرعروس اجازه برگزاري مراسم عروسي را داده است و عروس خانوم در لباس عروس است، با توجه به شادماني داماد، احتمال مي دهيم وام مسكن و ازدواج هم گرفته باشد كه اين گونه به جشن و پايكوبي پرداخته است، ان شاا... خدا براي شما هم قسمت بكند!

چي شده؟ كسي نگا مگا كرده تو رو؟! برم بكنم ادبش؟
- دكتره!
برم دم مطبش؟!
- قلدره!
بزنم تو دهنش؟!

آقاي داماد پس از آن همه خرج در مراسم عروسي و هزينه هايي كه به خاطر يك شب نياش ناش پرداخت كرده بود، دچار كمي عصبانيت شده است و به طريقي مي خواهد عصبانيتش را سر يك نفر خالي كند!

- آها بزن زنگ رو، بگو ببينم خانم مي شناسي ارژنگ رو؟! بين غذاها چطور؟ دوست داري خرچنگ رو؟! آخ فقط مي خوام [...] !

ارژنگ طنزنويسي معروف و مشهور بوده است كه شاعر خواسته است با آوردن نام اين طنزنويس در ميان اشعار خود، به شعرش اعتبار ببخشد (چيه؟ چرا اين طوري نگاه مي كنيد؟! توي طنزي كه خودم نوشتم كه مي تونم به خودم حال بدم و به تعريف و تمجيد از خودم بپردازم!)، هر چند شاعر مربوطه با قافيه قرار دادن «ارژنگ» و «خرچنگ» نيت پليد خود را آشكار مي كند و سعي در تخريب اين طنزنويس محبوب و مردمي مي كند!
در پايان ابيات نيز شاعر به مواردي اشاره كرده است كه مربوط به روزهاي پاياني هفته بوده و كلاً نه به من ربطي دارد و نه به شما!

- دوتا خونه درن دشتو، پول چكهاي بي برگشتو، بدم بزني تو رگ و يه آب روش؟، به من ميكني يه بار گوش؟!

داماد مربوطه پس از آنكه خرش اقدام به گذشتن از روي پل نموده و « بعله» معروف را از عروس خانوم گرفته است، كم كم ذات پليد خود را نمايان مي سازد، به طوري كه مشخص مي گردد وي يكي از زمين خواران بزرگ بوده است و داراي پرونده هاي عظيم مفاسد اقتصادي است، حتي وي قصد داشته دو تا خونه بزرگ و يه عالم پول براي حل كردن مشكلات حقوقي اش رشوه بدهد، اما عمراً كه بتواند، اينجا كه كسي رشوه و زيرميزي و حتي خشكه نمي گيرد!

- يه بار بوش، زنگ زد و گفت اين خانومه كه خيلي دلبره، از جنيفرلوپز ما بهتره، نياش ناش هم بلده؟!

همان طور كه گفته شد، داماد مربوطه كه قبل از عروسي، خودش را به عنوان فردي شايسته در نزد خانواده عروس جا زده بود، پس از انجام امر خير معلوم شد علاوه بر زمين خواري با افراد مشكوكي نيز در ارتباط است، البته نه از اون مشكوكاي بد بد، بلكه از اين مشكوكاي خيلي بد بد!
اين آقاي به اصطلاح داماد حتي با بوش نيز ارتباطات تلفني داشته و با وي در مورد مسائل فوق محرمانه صحبت كرده است. اميد است از اين پس با هوشياري همگان و انجام فرهنگ سازي هاي مربوطه مانع از رسيدن اطلاعات محرمانه به دست اين گونه افراد شويم!

- بيا پيش ما بشين پادشاه اين منطقه خواستت، تو يه ملكه فوق العاده اي مي گيرم دنيا رو واست!

بيا پيش ما بشين پادشاه اين منطقه خواستت: وي در اينجا پرونده سياهش را سياه تر و قطورتر نموده، به طوري كه معلوم مي شود وي يكي از اراذل و اوباش هاي معروف منطقه است كه بر اثر همان سوء مصرف قرصهاي روانگردان گمان مي كند يك منطقه را تحت كنترل دارد.

تو يه ملكه فوق العاده اي مي گيرم دنيا رو واست: از كسي كه دمخور بوش بشود، از اين بيشتر هم نبايد انتظار داشته باشيم، تفكرات بوش روي او تأثير گذاشته و او نيز به مانند بوش سعي در تصاحب دنيا دارد، اما زهي خيال باطل!

نتيجه گيري پاياني: خانواده هاي محترم بايد قبل از مراسم «نيناش ناش» (عروسي سابق) تحقيقات تكميلي از آقاي داماد به عمل آوردند تا به مانند اين مورد دخترشان گير يك زمين خوار، مفسد اقتصادي، جاسوس (از نوع مخملي)، اراذل و اوباش نيفتد.
در ضمن به شاعران محترم توصيه مي شود، قبل از گفتن شعر قرصهاي خود را ميل كنند تا شعرهايشان تبديل به معر(!) نشود

 
Forum » Test section » persian rap » شعر یا چیز و شعر ؟
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


| Copyright MyCorp © 2019 | |